Këshillim dhe ndihmë

contra - Shërbimi i specjalizuar kundër trafikut me femra në Schleswig-Holstein

Ne ju ndihmojmë, nëse në Gjermani keni hyrë në rrezik

A NDODHENI NË NJË SITUATË TË VËSHTIRË?

Tel. +49 431 / 55 779 191
contra@frauenwerk.nordkirche.de 

Në Gjermani keni të drejtë për mbrojtje dhe ndihmë!

Ne mund të ju ndihmojmë, nëse keni përjetuar v e t e m një nga këto situata apo diçka të ngjajshme.

Përfitoni nga e drejta juaj për ndihmë!

NE NGA CONTRA MUND TË JU NDIHMOJMË

Nuk do të ndodh asgjë pa pëlqimin tuaj!
Të dhënat e juaja do ti trajtojmë besueshëm dhe në mënyrë anonime.

Na merrni në telefon, ose luteni dikë të na marri në emrin tuaj. Flisni në gjuhën tuaj amtare – edhe tek sektetarija. Ne gjithsesi do të ju thërrasim mbrapshtë!

Tel. +49 431 / 55 779 191
contra@frauenwerk.nordkirche.de


Aktuelles

Die Fachstelle contra wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein.

Menschenhandel mit Frauen aus der Ukraine

Prävention / Beratung in SH - Рятуйте

Wir von contra beraten unter

0049 431 55 77 91 91

Рятуйте - Ukrainisch

Рятуйте:

Ukrainische Hinweise auf Hilfetelefone

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/kok-informiert/news/detail/schutz-vor-menschenhandel-und-ausbeutung-auf-der-flucht

KONTAKT

Beratung:
Telefon
0431 / 55 77 91 91
contra@frauenwerk.
nordkirche.de

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit:
Telefon
0431 / 55 77 91 90
contra@frauenwerk.
nordkirche.deNavigation