ให้คำปรึกษา และ ให้ความช่วยเหลือ

องค์การต่อต้านการค้าหญิง ในรัฐ ชเลสวิก-โฮลสไตน์ (Schleswig-Holstein)

คุณกำลังอยู่ในภาวะคับขันหรือไม่?

Tel. 0431 / 55 779-190
contra@frauenwerk.nordkirche.de

ในประเทศเยอรมันคุณมีสิทธิที่สามารถใด้รับความป้องกันและความช่วยเหลือ 

ถ้าคุณตกอยู่ในสถาณะการดังกล่าวข้างต้นหรืออื่นๆที่คล้ายเคียง เราสามารถช่วยคุณได้
นำสิทธิสามารถได้รับความช่วยเหลือของคุณมาใช้

เรา องค์กรContra ยินดีช่วยเหลือคุณ

เราจะไม่ดำเนินงานในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ข้อมูลและเรื่องของคุณจะเป็นความลับเราจะไม่เปิดเผยโทรมาหาเราหรือขอความช่วยเหลือให้บุคคลใดโทรมา

คุณสามารถพูดกับเราหรือฝากข้อความใว้ในภาษาคุณได้ เราจะโทรกลับอย่างแน่นอน!

โทร 0431/55779191
0431/55779191

แปลจากข้อมูลของ Contra
น้ำอ้อย พันธุ์ฉลาด
contra@frauenwerk.nordkirche.de


Aktuelles

Die Fachstelle contra wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein.

Menschenhandel mit Frauen aus der Ukraine

Prävention / Beratung in SH - Рятуйте

Wir von contra beraten unter

0049 431 55 77 91 91

Рятуйте - Ukrainisch

Рятуйте:

Ukrainische Hinweise auf Hilfetelefone

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/kok-informiert/news/detail/schutz-vor-menschenhandel-und-ausbeutung-auf-der-flucht

KONTAKT

Beratung:
Telefon
0431 / 55 77 91 91
contra@frauenwerk.
nordkirche.de

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit:
Telefon
0431 / 55 77 91 90
contra@frauenwerk.
nordkirche.deNavigation